Hamiss Mahmoud
Hamiss Mahmoud
لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من جفف المر حلقه، ولا يبكي على الأطلال إلا مهدوم البيت مسلوب السكن.
من كتاب